Products

 ContLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจขนส่ง

เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้กับ ขนส่งแบบเหมาคันรถ/เหมาเที่ยว (Truck Load) และ ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (Haulage) โดยโปรแกรมจะเชื่อมโยงการใช้งานตั้งแต่ บันทึกออร์เดอร์, ใบสั่งงาน, ใบสั่งเติมน้ำมัน, เคลียร์ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ระบบบัญชีลูกหนี้, ...
     คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

ใช้วางแผน และ บันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิด เช่น รถบัส, รถตู้, รถปิคอัพ, รถบรรทุก, รถเทรเลอร์, รถยก, รถห้องเย็น, ฯลฯ, ...

ท่านสามารถ ตั้งกำหนดการเตือนล่วงหน้า, เช็คประวัติการซ่อมบำรุง, การเปลี่ยนยางล้อ, สต็อคอะไหล่, และ อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
     คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด Customized application : บริการพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ

บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามระบบงานที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบงานขาย, ระบบงานผลิต หรือ ระบบงานสำหรับธุรกิจอื่นๆ